Sunday, September 12, 2010

"စိတ္"စိတ္...
သူက အရာရာကို ခ်ည္တယ္
သူ႕စက္ကြင္းက မလြတ္သူေတြထဲမွာ
သူကိုယ္တုိင္လဲ တခါတခါ...
သူ႕ၾကိဳးနဲ႕သူရႈပ္
ျပန္တုပ္မိတာလဲ အခါခါ ။

စိတ္...
သူကေတာ႕ မစဥ္းမစား ေရွ႕ကသြားတယ္
သိမႈ၊ မသိမႈ ...
ဒင္းတို႕လဲ ေနာက္ကေတာ႕လုိက္ၾကပါရဲ႕
တိုးရင္း တိုက္ရင္း တလွည္႕စီဆိုသလို ဝါးရင္းျမိဳရင္း ။

စိတ္...
သူက အင္အားရွိ "ျဒပ္မဲ႔"
" ျဒပ္ရွိ" တဲ႕"ကိုယ္႕" ကို
အၾကိမ္ၾကိမ္ လဲက်
မၾကာခဏ ဆိုသလုိ...
ေသပြဲေတြလည္း ဝင္ေစတတ္ေသးတယ္ ။
ညီမေလး
၁၂.စက္တင္ဘာ.၂၀၁၀

# ဂိုဂယ္ မွပံုအား အနည္းငယ္ ျဖတ္ေတာက္ျပင္ဆင္ထားသည္ ။